pascha header

„Cât aveți Lumina, credeți în

Lumină, ca să fiți fii ai Luminii.”

(Ioan 12,36)

Preasfinţiţi ierarhi, Preacucernici preoţi şi diaconi,
Cuvioşi monahi şi monahii, drept-măritori credincioşi,

Hristos a Înviat!

În această preaminunată şi sfântă zi trăim marea bucurie a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Lumina şi mila lui Dumnezeu se revarsă asupra lumii. Întreaga creație ia parte la slăvita sărbătoare. Întunericul a fost risipit, moartea a fost învinsă, Lumina din mormânt a ieșit, iar Biserica în noaptea pascală vă adresează îndemnul: „Veniți de luați lumină”!

Veniți ca să-L primiți pe Hristos Cel Înviat, veniți să luați lumină din Lumina Lui, veniți ca să luați adevăr, înțelepciune şi iubire din Adevărul, Înțelepciunea şi Iubirea împărtășită de El lumii. Nu lumina lumânărilor este cea pe care o vestim noi. Lumina Învierii nu se limitează la lumina lumânărilor. Iisus Hristos este Lumina lumii care a biruit întunericul.

Adevărul a învins moartea, minciuna şi viclenia. Iubirea a topit răutatea, dușmănia şi răzbunarea. Aceasta este marea minune şi credința vieții noastre.

Lumea ce viețuia în întuneric a primit, prin Învierea Domnului arvuna Învierii sale şi a vieții veșnice. Astăzi începem o viață nouă în Hristos, plină de lumină şi iubire sfântă.

De-a lungul Postului Mare ne-am curățit sufletele în Taina Sfintei Mărturisiri şi am primit Trupul şi Sângele Domnului, Cel care eliberează pe toți din locuința morților şi deschide calea spre Împărăția slavei Sale.

Învierea lui Iisus ne dăruiește certitudinea că viața noastră va continua. Noi nu mai murim ca niște osândiți pe vecie, ci în așteptarea Învierii de obște. Moartea şi-a pierdut puterea. Toți vom învia prin puterea Învierii Domnului Iisus Hristos care a biruit moartea.

Prin urmare, din această viață noi trebuie să ne pregătim pentru veșnicia în Hristos. Cel ce îl caută şi dorește pe Dumnezeu în viața aceasta, va cunoaște bucuria unirii cu El. Cine a căutat hrană duhovnicească aici, pe pământ, va avea dincolo drept hrană pe Domnul. Cine a ținut seama de învățătura Lui şi L-a urmat, va fi așteptat şi primit de Domnul. Cel ce a propovăduit şi a învățat despre Lumină, despre Hristos, lumină va găsi.

Însă, cel ce L-a negat, trădat, răstignit, va învia şi acela, dar, prin înviere se va regăsi pe un tărâm străin, unde nu este Dumnezeu.

A negat lumina, de întuneric va avea parte. Dar cum să ocolim noi astăzi întunericul şi păcatul ce ne despart de Hristos, cum putem să rămânem întru Domnul şi să trăim în lumina cea negrăită a Învierii? Negreșit, prin viața Sfintei Sale Biserici pe care a răscumpărat-o cu scump Sângele Său (Efeseni 5, 25) şi a sfințit-o şi a curățit-o şi al cărei cap şi temelie este El Însuși.

Învierea Mântuitorului este dovada prezenței Sale în fiecare sărbătoare, în fiecare zi din viața Bisericii rugătoare: „Iată, Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului” (Matei 28,20).

De aceea, în această perioadă pascală, dar şi în toate zilele vieții noastre, să ne aflăm în Sfânta Biserică drept-măritoare, unde ne întărim duhovnicește şi crește bucuria sufletească, pentru că aici suntem luminați de Hristos Cel Înviat.

Iubiți fii şi fiice ai Bisericii,

Praznicul Învierii Mântuitorului să reverse lumină, har şi dreptate în inimile tuturor. Să împărtășim celor din jurul nostru pacea şi bucuria, prin cuvânt şi prin faptă, neîntârziind să acordăm sprijin celor săraci şi necăjiți, ajutând pe bolnavi, pe cei întristați şi îndurerați. Să arătăm dragoste şi înțelegere semenilor, pentru că așa îl vom vedea pe Dumnezeu.

În aceste zile ale Învierii, adresându-mă credincioșilor noștri de aici din țară, cât şi celor din afara hotarelor, vă îndemn prin cântarea praznicală: „Învierea lui Hristos văzând…” să ne schimbăm viața, devenind iertători şi pașnici, rugători şi miluitori, iubitori şi de bine făcători, căci pentru noi toți Hristos a Înviat!

Adevărat a Înviat!

Cu arhierești binecuvântări,

†  VLADIMIR,

MITROPOLITUL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE

Învierea Domnului,
Anul mântuirii 2018,
or. Chişinău

Сегодняшнее Евангельское чтение- это описание исторического события, произошедшего двадцать столетий назад. Однако это событие имеет, кроме исторического, еще и духовный смысл, а посему и нравственное значение для каждого современного христианина. В соответствии с духовным смыслом, Иерусалим означает душу человеческую, а вход Господень в Иерусалим означает вхождение Бога в душу.

Множество народа, в тесноте и давке радостно ожидающего и приветствующего Христа, символизирует собой благородные чувства и возвышенные мысли человека, радующегося пришествию Бога – своего Спасителя и Избавителя. Предводители толп народа, ненавидящие Христа и стремящиеся убить Его, олицетворяют собой низменные желания и приземленные мысли, которые берут верх над благородной природой человеческой и угнетают ее. Теперь эта низменная природа людская восстает против вхождения в душу Бога, ибо воцарение Бога в душе непременно уничтожит ее.

Храм Иерусалимский символизирует собой святое святых человеческой души, то сокровенное место, где Дух Святой и у самого большого грешника имеет крохотный приют. Однако земные страсти и туда проникли, и низменная природа людская и его употребила для своих дурных целей.

Христос исцеляет лишь тех болящих, что припадают к Нему с верой, а это означает, что некоторые порывы души, хотя и болящей, жаждут единения с Богом и стремятся к Нему – единственному в мире Врачу. Пророчество Христа о гибели Иерусалима символизирует гибель всякой души, которая Бога отвергает, унижает и извергает из себя.

Никто на этом свете не счастлив кроме того, кто широко открыл врата своего духовного Иерусалима – своей души – и принял Бога в себя. Безбожник чувствует себя до отчаяния одиноким. Общество не прогоняет его одиночество, но усугубляет его. А тот, кто вместил Бога в душе своей, тот и в пустыне не чувствует одиночества. Никто не умирает вечной смертью кроме того, в ком умер Бог.

Торжество Православия было установлено в Греции в IX в., в память окончательной победы над врагами православия – иконоборцами. Учение о почитании икон, основанное на Св. Писании и утвержденное обычаем первых христиан, до VIII в. оставалось неприкосновенным. Но иконоборческая ересь, появившаяся в самой Греции, распространилась по многим странам. Церковь Божия подверглась гонению большему, чем от язычников.

Более 100 лет лились слезы и невинная кровь истинно православных, которые боролись за право изображать на иконах Господа Нашего Иисуса Христа, Божию Матерь и святых, а также молиться им перед иконами. Этих православных заключали в темницы, подвергали мучениям и казням. Честные иконы и мощи святых сжигались.

После VII Вселенского Собора (787 г.), закрепившего почитание икон, наступило ослабление гонений, но только в середине IX в. были освобождены из темниц и заточения иконопочитатели и возвращены на прежние должности, а иконоборцам предложено было или оставить свое заблуждение, или прекратить церковное служение. Христолюбивая царица Феодора объявила: “Кто не чествует изображения Господа нашего, Пресвятой Его Матери и всех святых, да будет проклят!”

Избранный Патриархом Константинопольским Мефодий, установил тогда же особое праздничное богослужение. Православие было торжественно восстановлено на службе в Софийском соборе в Константинополе в первое воскресенье Великого поста, которое пришлось в 843 г. на 19 февраля. Так появилось  празднование и  особый чин, называемый Торжество  Православия.

IMG 20180219 185959Великим постом с понедельника по четверг первой седмицы на великих повечернях читается покаянный канон святого Андрея Критского. Канон этот назван Великим как по множеству мыслей и воспоминаний, в нем заключенных, так и по количеству содержащихся в нем тропарей – около 250 (в обычных канонах их около 30). Для чтения на первой седмице поста канон разделяется на четыре части, по числу дней. В среду и четверг к Великому канону прибавляется несколько тропарей в честь преподобной Марии Египетской, пришедшей из глубокого духовного падения к высокому благочестию. Великий канон завершается тропарями в честь его творца – святого Андрея Критского.

      То, что нам дано в Покаянном каноне святителя Андрея Критского, является библейским, церковным, подлинно вселенским опытом покаяния, уязвления сердца, мучительного совлечения с себя ветхого, мертвого человека и облечения в нового Адама, во Христа Иисуса, Господа нашего, Которому слава во веки.

Праздник Крещения – это именно Богоявление! В этот день открывается учение о Святой Троице. В этот момент Иоанн Креститель увидел Духа Святого в виде голубя и услышал глас Бога-Отца, говорящий: «Этот есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение!» (Мф. 3:17, Мр. 1:11, Лк. 3:22).

Этот день, когда Иисус Христос вышел на проповедь. Крещение – это день, когда началась всемирная проповедь учения Христа. Эта проповедь продолжается до сих пор, и будет идти до конца мира. Это для нас – самое главное.

Христос начал проповедь в этот день со смиренного акта Своего Крещения. Он вошел, как обычный человек в воду, чтобы совершить обряд очищения. Такой обряд существовал до Христа. Он существовал у разных народов и в разных религиях. Вода считалась средством не только физического, но и мистического очищения. Войдя в воду Иордана, Господь Своим вхождением, прежде всего, освятил само водное естество. Он преобразил действие крещения, которое явилось действием освящения вод.

Мы можем обратить внимание, что чин освящения воды в этот день похож на чин крещения людей. Эти чины совпадают не точно, но во многих местах молитвы и ектеньи похожи. Когда человек принимает святое крещение, то совершается особое таинство, которое обновляет человека. Мы верим, что вода крещения есть средство, в котором обновляется личность человека, омывается первородный грех, о чем мы просим в прошениях, из которых состоит чин крещения. И здесь мы читаем подобные прошения и молитвы. На праздник Крещения вода освящается иным чином, чем чин малого водоосвящения. К воде Богоявления в Церкви особое отношение. По вере Церкви эта вода обладает более обширными свойствами, спасительными для нас грешных.

Мы с вами должны быть бесконечно благодарны Богу за то, что Он сделал нас «родом избранным, царственным священством, народом святым, людьми, взятыми в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет. 2. 9-10). Хотя мы с вами далеки от святости, но, тем не менее, когда Церковь возглашает на литургии «Святая святым!», и призывает нас ко святому Причастию, мы приобщаемся к этому народу святых.