Расписание Богослужений

в храме Введения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах

СЕНТЯБРЬ 2018

1 сентября

суббота

Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников.

Утреня. Панихида. Божественная Литургия

(служит прот. Сергий)                                                                                     Всенощное бдение       (служит прот. Виталий)

8.00

17.00

2 сентября

воскресенье

Неделя 14-я по Пятидесятнице.

Прор. Самуила. Собор Московских святых.

Божественная Литургия.

Молебен на новый учебный год.

(служат прот. Сергий, прот. Виталий)

8.30

8 сентября

суббота

Всенощное бдение       (служит прот. Виталий)

17.00

9 сентября

воскресенье

Неделя 15-я по Пятидесятнице.

Прп. Пимена Великого.

Молебен.

Божественная Литургия.    

(служит прот. Виталий)

8.00

8.40

11 сентября

вторник

Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Утреня. Божественная литургия.

                                       (служит прот. Виталий)

8.00

15 сентября

суббота

Всенощное бдение          (служит прот. Сергий)                                                                                    

17.00

16 сентября

воскресенье

Неделя 16-я по Пятидесятнице.

Молебен.

Божественная Литургия.

                 (служит прот. Сергий)                                                                          

8.00

8.40

20 сентября

четверг

Всенощное бдение    

             (служат прот. Виталий, прот. Сергий)

17.00

21 сентября

пятница

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Божественная Литургия  

               (служат прот. Сергий, прот. Виталий)

8.30

22 сентября

суббота

Всенощное бдение      

(служит прот. Виталий)

17.00

23 сентября

воскресенье

Неделя 17-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением. Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.

Молебен.

Божественная Литургия.

             (служат прот. Виталий, прот. Сергий)

8.00

8.40

26 сентября

среда

Всенощное бдение с выносом Креста Господня

             (служат прот. Виталий, прот. Сергий)

17.00

27 сентября

четверг

Воздви́жение Честно́го и Животворящего Креста Господня

Божественная Литургия  

             (служат прот. Виталий, прот. Сергий)

День постный.

8.30

29 сентября

суббота

Всенощное бдение          

(служат прот. Сергий, прот. Виталий)

17.00

30 сентября

воскресенье

Неделя 18-я по Пятидесятнице, по Воздвижении. Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Молебен.

Божественная Литургия.

             (служат прот. Сергий, прот. Виталий)

8.00

8.40

Настоятель храма митрополит         1.jpg   

Praznicul Adormirii Maicii Domnului sau „Paștele verii”. Scurt istoricviber_image.jpg

28 августа по новому стилю и 15 августа по старому стилю Русская Православная Церковь отмечает праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Успение Богородицы – праздник, посвященный событию, которое не описывается в Библии, но о котором известно благодаря Преданию Церкви. Само слово «успение» на современный русский язык можно перевести как «смерть».
Успение Пресвятой Богородицы: история, иконы, молитвы, проповеди (+аудио, видео)

Кончину Богородицы Церковь называет успением, а не смертью, потому обычная человеческая смерть, когда тело возвращается в землю, а дух – Богу, не коснулась Благодатной. «Побеждены законы природы в Тебе, Дева Чистая, – воспевает Святая Церковь в тропаре праздника, – в рождении сохраняется девство, и со смертию сочетается жизнь: пребывая по рождении Девою и по смерти Живою, Ты спасаешь всегда, Богородица, наследие Твое».

Она лишь уснула, чтобы в то же мгновение пробудиться для жизни вечноблаженной и после трех дней с нетленным телом вселиться в небесное нетленное жилище. Она опочила сладким сном после тяжкого бодрствования Ее многоскорбной жизни и «преставилась к Животу», то есть Источнику Жизни, как Матерь Жизни, избавляя молитвами Своими от смерти души земнородных, вселяя в них Успением Своим предощущение жизни вечной. Поистине, «в молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное упование, гроб и умерщвление не удержаста».


 
 

Tradiția Bisericii amintește faptul că Maica Domnului a fost anunțată cu trei zile înainte de către un înger de trecerea ei din această lume, începând astfel să se pregătească așa cum se cuvine. Fiindcă în ziua Adormirii nu erau prezenți toți Apostolii în Ierusalim, un nor i-a adus în apropiere pe fiecare, singurul absent fiind Sfântul Apostol Toma.

 
 
 Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului ocupă un loc deosebit în calendarul Bisericii Ortodoxe și este direct legată de unicitatea persoanei Născătoarei de Dumnezeu în lucrarea mântuitoare în Hristos a întregii lumi, devenind totodată cea mai importantă sărbătoare rânduită de către Biserică în cinstea Preasfintei Fecioare.

Prima mărturie a prăznuirii Adormirii Maicii Domnului apare în secolul al V-lea, în preajma convocării celui de-al Treilea Sinod Ecumenic din Efes din anul 431, care a definit învățătura dogmatică despre Maica Domnului și a stat la baza dezvoltării ulterioare a cultului Născătoarei de Dumnezeu. Cea dintâi prăznuire a acestei sărbători a avut loc la Ierusalim în data de 13 august, ulterior fiind mutată cu două zile mai târziu, până în data de 15 ale aceleiași luni. Inițial, a avut un caracter general, fără nicio referire specifică la evenimentul Adormirii, și purta numele de „Ziua Sfintei Maria, Născătoarea de Dumnezeu”. O „kathismă” (biserica centrală a unei mănăstiri) din afara zidurilor Ierusalimului, situată pe drumul către Betleem, este menționată ca fiind locul inițial de prăznuire. Legătura dintre această sărbătoare și Adormirea Maicii Domnului a început a prinde contur în Biserica Panaghia din Ghetsimani, unde se află mormântul ei, în timpul împăratului bizantin Mauriciu (582-602).

Potrivit tradiției bisericești, sărbătoarea Adormirii Născătoarei de Dumnezeu este precedată de o perioadă de post, ce a fost stabilită încă din secolul al VII-lea. Inițial, această perioadă a fost divizată în două părți distincte, separate de sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului. În secolul al X-lea, Biserica a unit aceste două perioade, rezultând un singur post de paisprezece zile, ce începe pe data de 1 August și în timpul căruia credincioșii se abțin de la consumul de alimente de origine animală și untdelemn, în timp ce de sărbătoarea Schimbării la Față, a fost rânduită dezlegarea la pește. Tradiția Bisericii amintește faptul că Maica Domnului a fost anunțată cu trei zile înainte de către un înger de trecerea ei din această lume, începând astfel să se pregătească așa cum se cuvine. Fiindcă în ziua Adormirii nu erau prezenți toți Apostolii în Ierusalim, un nor i-a adus în apropiere pe fiecare, singurul absent fiind Sfântul Apostol Toma.

Adormirea Maicii Domnului a avut loc în casa Sfântului Evanghelist Ioan, unde a și locuit după răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos. Ea a fost înmormântată în Grădina Ghetsimani, iar după trei zile, când a ajuns și Toma, acesta a găsit în mormânt doar veșmintele Preacuratei Maici. Deasupra mormântului Născătoarei de Dumnezeu a fost construită o biserică de către Sfânta Împărăteasă Elena, iar după distrugerea lăcașului de cult, împăratul bizantin Marcian (392-457) împreună cu soția sa, Pulheria, au ridicat un nou așezământ, existent și astăzi.

De altfel, numeroase biserici și mănăstiri au fost ridicate de-a lungul timpului în cinstea Adormirii Maicii Domnului, fresce uimitoare împodobesc lăcașurile de cult, iar imnuri deosebite înfrumusețează slujbele închinate ei. Toate acestea dovedesc faptul că pentru credincioși, praznicul Adormirii nu este o sărbătoare tristă, de doliu, ci una de bucurie, deoarece Maica Domnului a fost mutată la Viață.

Postul Adormirii Maicii Domnului

Postul Adormirii Maicii Domnului, ca un post al bucuriei și al evlaviei noastre faţă de Maica Domnului.Cea mai bună sinteză a învăţăturilor despre post o găsim la Sfântul Vasile cel Mare care zice: „Dacă lumea ar posti, nu s-ar mai face arme, n-ar mai fi războaie, tribunale şi închisori. Postul i-ar ajuta pe toţi să se înfrâneze, nu numai de la mâncare, ci să izgonească iubirea de arginţi, lăcomia şi orice vicleşug. Postul ne face asemenea cu îngerii”.adomrmirea md

„Postul Adormirii Maicii Domnului este un post al bucuriei, al evlaviei noastre faţă de Maica Domnului, deoarece în această perioadă se citesc Paraclisele Maicii Domnului şi se fac pelerinaje la bisericile închinate Maicii Domnului. De asemenea, se intensifică rugăciunile către Maica Domnului, cerându-i ca să ne ocrotească, să ne păzească de tot răul, de toate necazurile şi în mod deosebit să ne ajute să sporim în dragostea faţă de Hristos, faţă de Biserică şi de toţi sfinţii lui Dumnezeu”.

 

Momentul Adormirii Fecioarei Maria nu este consemnat în Sfânta Scriptură, dar mărturia lăsată de Dionisie Areopagitul lămurește faptul că Fecioarei Maria i-a fost descoperit momentul morții – adormirii sale, iar Apostolii care erau în diferite țări spre a împlini misiunea de propovăduire au fost aduși pe nori la sicriul Maicii și, desigur, au săvârșit rugăciuni și cântări până în momentul îngropării ei în satul Ghetsimani.

Așadar, moartea Maicii Lui Dumnezeu a fost o moarte adevarată, asemenea mortii oricarui om. Potrivit tradiției, a fost îngropată într-un mormânt din Ghetsimani, iar după trei zile, mormântul ei a fost găsit gol, după cum mormântul Mântuitorului a rămas gol.

Procesiunea de la Slujba Vecerniei, asemănătoare celei din Vinerea Mare

Maica Domnului este singura persoană dintre sfinții Bisericii Ortodoxe care are o rânduială liturgică a punerii în mormânt, asemănătoare cu cea a Mântuitorului. Credincioșii care participă la Slujba Vecerniei Adormirii Maicii Domnului cântă imnuri precum Prohodul și Binecuvântările Maicii Domnului, iar Epitaful Maicii Domnului este purtat în procesiune împrejurul locașului de cult, precum este purtat cel al Mântuitorului în Vinerea Mare. Această rânduială nu are menirea de a pune un semn de egalitate între ea și Hristos, ci de a arăta inrudirea cu Fiul ei.

Postul Adormirii Maicii Domnului prevede postire aspră, înfrânare, rugăciune și fapte bune

Postul Adormirii Maicii Domnului era numit în vechime la români Postul Sântă-Măriei. În această perioadă de două săptămâni, Biserica recomandă credincioșilor înfrânarea și îi îndeamnă la rugăciune și fapte bune.

 

Всякий пост, – «светлая печаль», но к Успенскому посту это относится в особенности. О нем уместно сказать: небесная печаль. Он, как верно было кем-то подмечено, словно окрашен в лазурные тона. Быть может, именно Успенский пост помогает лучше всего осознать сущность поста как такового, потому что наилучшим образом пример постничества являет нам Пресвятая Дева, чуждая от рождения всякой скверны и свободная, благодаря всецелому устремлению души к Богу,  от человеческих немощей, и настолько же нечуждая, близкая немощным людям, сочувствующая им, ищущая любой возможности доставить им самую простую, земную радость (вспомним, с чего начинаются чудеса Христовы).

Авва Евагрий называет кротость «аристократической добродетелью». Царица Небесная явила ее в непоколебимой любви к Богу и людям, ради которых воплотился Ее Сын, к тем самым людям, которых она видела глумящимися над Ним; к нам – своими грехами присоединяющимся к Его распинателям.

Это хранение себя «неоскверненными от мира» (Иак. 1; 27): от его злобы и малодушия, от его гордыни и подлости, от его человекоугодия и высокомерия, бесцеремонности и равнодушия, разнузданности и бесчувствия, трусости и дерзости – хранение себя от этих и множества других, зачастую маскирующихся под добродетель, пороков и есть истинное постничество, пример которого явила нам Пресвятая Богородица. О Богородице, по словам лично знавших Ее людей, сщмч. Игнатий Богоносец свидетельствует, что «Она в гонениях и бедах всегда бывала весела, в нуждах и нищете не огорчалась, на оскорбляющих Ее не гневалась, но даже благодетельствовала им. Была кроткой в благополучии, милостивой к бедным и помогала им во всяком добром деле».

Подражание Божией Матери в этих чертах должно быть средоточием нашего внимания в Успенском посту.

 
 

Rânduiala de postire, după cum ne spune Tipicul cel Mare al Sfântului Sava cel Sfinţit, care a devenit cu timpul normativ în Biserica Ortodoxă, prevede pentru monahi o postire aspră în timpul acesta.

 

Astfel, tipicul spune să se postească până în ceasul al nouălea (ora 12:00), iar luni, miercuri şi vineri monahii din obştea Sfântului Sava mâncau doar hrană uscată şi făceau metanii mari, în vederea Împărtăşaniei din ziua următoare. Marţea şi joia puteau mânca hrană gătită, însă fără untdelemn, iar sâmbăta şi duminica se făcea dezlegare la untdelemn şi vin.

Monahii puteau mânca pește doar la sărbătoarea Schimbării la Faţă a Domnului Hristos, de două ori în acea zi, precum şi la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Rânduiala aceasta se păstrează cu stricteţe şi astăzi în mănăstiri.

Pentru mireni, chiar şi Tipicul Sfântului Sava prevede dezlegare la carne în marile sărbători, inclusiv de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, dacă aceasta nu cade într-o zi de miercuri sau de vineri, caz în care se dezleagă doar la peşte pentru toată lumea.

Aşa cum postim cu pântecele, să postim şi cu limba, să nu clevetim, să nu minţim, să nu vorbim în deşert

După cuvintele Avvei Dorotei, „noi nu trebuie să păstrăm măsura doar în privinţa hranei, ci să ne abţinem de la orice păcat, pentru ca, aşa cum postim cu pântecele, să postim şi cu limba, să nu clevetim, să nu minţim, să nu vorbim în deşert, să nu denigrăm pe alţii, să nu ne mâniem şi, într-un cuvânt, să nu facem orice păcat cu limba noastră… să postim chiar şi cu ochii, adică să nu ne uităm la lucruri deşarte, să nu lăsăm ochii noştri să fie slobozi, să nu privim pe nimeni fără ruşine şi frică… şi mâinile, ca şi picioarele noastre trebuie să se abţină de la orice faptă rea.

La Schimbarea la Față este și singura dezlegare la pește din post

În acest post, de sărbătoarea Schimbării la Faţă a Domnului Hristos, din 6 august, este dezlegare la pește. Și, pentru că Sfânta Marie Mare cade într-o zi de miercuri, atunci sărbătoarea va fi cinstită tot cu pește.

Evlavia înaintaşilor noştri pentru Maica Domnului, mai ales la praznicul Adormirii, i-a îndemnat să ridice biserici şi mănăstiri închinate acestei sărbători de vară.

Праздник Преображения Господня называют также Второй или Яблочный Спас. Этот двунадесятый праздник всегда совершается 19 августа (6 августа по старому стилю) и имеет один день предпразднества (18 августа) и семь дней попразднества (с 20 по 26 августа). Отдание праздника совершается 26 августа. Преображение Господне всегда бывает в дни Успенского поста. Устав разрешает в этот день вкушать пищу с рыбой. В этот день верующие приносят в храм яблоки и виноград, чтобы освятить первые плоды нового урожая.1467904608.3859preobrajenie 20 02 04 d45018013bf3d014e3d0bd787f8bf6a9a47b5f594a55437bdc9926c4e6f802e8 fullIMG ca6f29343db4ec1382294e0c7dfa4243 V

Sfântul Evanghelist Matei spune în relatarea sa despre Schimbarea la Faţă a Domnului: „şi a strălucit faţa Lui ca soarele” (Matei 17, 2). Sfântul Ioan Gură de Aur atrage atenţia că la Schimbarea la Faţă, Evanghelistul spune că faţa lui Hristos a strălucit ca soarele, pentru că nu există nici o altă imagine care să exprime strălucirea Feţei lui Hristos din acel moment.

Lumina sensibilă, deşi este creată, este unica realitate de pe pământ care poate să sugereze slava şi strălucirea dumnezeirii. Chipul lui Hristos a strălucit ca soarele şi veşmintele Lui au devenit albe ca lumina, pentru că astfel poate omul să înţeleagă slava dumnezeirii. Nu există nici o altă realitate de pe pământ care să poată sugera acest lucru.

Această lumină pe care au văzut-o ucenicii la Schimbarea la Faţă a Domnului nu era o realitate creată, ci lumina dumnezeirii. Lumina de pe Muntele Tabor era slava dumnezeirii. Lumina lui Dumnezeu este dinainte de veci, atemporală, dar pe Tabor, prin negrăita dragoste de oameni a lui Dumnezeu, ea a fost descrisă în Trupul uman al Domnului Iisus Hristos „ca pe un disc solar”.
Schimbarea la Faţă a lui Hristos a avut loc în timpul zilei, aşa încât ucenicii au văzut doi sori, soarele sensibil şi pe cel înţelegător. Într-un tropar al său, Sfântul Ioan Damaschin scrie: „Ascun­su-s-a de razele dumnezeirii soarele cel simţitor, dacă Te-a văzut pe Tine schimbat la Faţă pe Muntele Taborului, Iisuse al meu”. Adică, soarele sensibil s-a ascuns şi a dispărut în faţa razelor dumnezeirii lui Hristos. Sfântul Isaac Sirul spune că ucenicii pe Tabor vedeau doi sori, „unul pe cer, după obicei, şi unul împotriva obiceiului”.

Chipul Domnului a strălucit ca soarele, dar în acelaşi timp a strălucit şi mai presus de soare, ceea ce înseamnă că a strălucit mai presus de orice cuvânt şi de orice înţelegere, în chip de negrăit. Strălucirea lui Hristos pe Tabor este arătare în chip de negrăit a slavei lui Dumnezeu. Părinţii duhovniceşti arată că, la fel ca ucenicii pe Tabor, oamenii îndu­hovniciţi ajung prin rugăciune şi ­asceză să vadă lumina taborică a Schimbării la Faţă a Dom­nului ­Iisus Hristos şi să aibă bu­curia Apostolilor la vederea ei.